[Materialo por Ĵurnalistoj] ESPERANTO KAJ SOCIA MOVADO

by 파즈 posted Jul 12, 2017
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ESPERANTO KAJ SOCIA MOVADO

– La Festivalo kun Interkomunikiĝo de Diversaj Progresemaj Sociaj Movadoj
– Okazos la 90a Kongreso de SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda)
– La Kongresa Temo estas 'Demokratio en Nuntempa Mondo'
– Rekta Komunikado per ESPERANTO sen Interpretisto
 

SAT-membroj manifestacias en Japanio

 

Sociaj aktivuloj el la tuta mondo amasiĝos al Sudkoreio  

La 90-a SAT-Kongreso tuj okazos en la urbo Gimpo, Sudkoreio. Ĝi celas konkeri la detrueman novliberalismon, en kiu venkanto prenas ĉion, kaj trovi alian, novan socisistemon. Tiu ĉi kongreso por la unua fojo okazos en Azio dum ĝia preskaŭ 100-jara historio.

La pola okulkuracisto Zamenhof oficiale publikigis al la mondo la lingvon Esperanto en 1887, celante egalan komunikadon de la homaro kaj konstrui pacan situacion en la mondo uzante la lingvon. Post la apero de Esperanto multaj pioniroj kaj amantoj de la lingvo senĉese klopodis per tiu ĉi lingvo, per diversaj manieroj por la amikeco de la homaro kaj harmonia kunlaboro en egaleco.  

Ĉi-jare koncentriĝos esperantaj kongresoj en Sudkoreio. La 50-a ILEI-Konferenco (07.15-07.22, 2017) okazos en Busan, suda havenurbo de Sudkoreio, kaj tuj sekvos ĝin la 102-a UK en Seulo (07.22-07.29, 2017) kaj fine la 90-a SAT-Kongreso en la urbo Gimpo (07.29-08.05, 2017), najbara urbo de Seulo.

La franca laboristo E. Lanti iniciatis la SAT-movadon frontinte tian mizeran situacion, en kiu la popolamasoj devis ŝarĝi sur siaj ŝultroj ĉiujn negativajn sekvojn de la unua mondmilito. Kaj pro tio kompare kun la du Esperanto-aranĝoj okazigotaj tuj antaŭe en Sudkoreio, kiuj ĉefe temos pri propagando kaj lernigo de Esperanto, la SAT-Kongreso celas, ke popolamasoj de la mondo fariĝu la protagonisto en la ĉiutaga homa vivo malgraŭ ĉiaspecaj diferencoj, kiaj tiuj de raso, nacio, sekso, lingvo ktp.

 

Por la monda solidareco kaj kunlaboro de la popolamasoj

Ĝis nun Eŭropo ankoraŭ restas la centro en la agadoj aŭ de kapitalo aŭ de konraŭkapitalo, kaj la situacio estas sama ankaŭ en la Esperanto-movado pro tio, ke plejparto de la esperantistoj maldekstraj loĝas en Eŭropo. Tial ankaŭ la SAT-kongreso ĝis nun okazis nur en eŭropaj landoj escepte de du fojoj, kiam ĝi havis lokon en Kanado kaj Brazilo. Sed lastatempe kelkaj junaj sociaj aktivuloj de Sudkoreio komprenis, ke Esperanto estas utila ilo por la internacia kunlaboro kaj aliĝis al la SAT-movado kaj finfine la SAT-Kongreso okazos por la unua fojo en Azio. Kompreneble ni ne povintus imagi la okazigon de la kongreso en Sudkoreio sen la forta subteno de SAT mem kaj ankaŭ de japanaj SAT-membroj.

 

  

Prelegontoj: de maldekstre ROOKE Dieter, JOE Jeong-hwan(Amelano), MIYAZAWA Naoto

En la kongreso oni povos aŭskulti kaj partopreni diverstemajn prelegojn kaj diskutojn, kiuj konformas al la bildo de la kongreso. Interesaj kaj tiklaj temoj, kiaj "La rusa revolucio de 1917: Konferenco por la reunuiĝo de ambaŭ koreaj ŝtatoj" (ROOKE Dieter, sviso); "Fukuŝima ĝis nun" (HORI Jasuo, japano); "Antropologio, kartografio kaj koloniismo: la rolo de la sociaj sciencoj en la rilatoj inter Eŭropo kaj Afriko" (MOREIRA FIANS Guilherme, franco) ktp atendas vin. Krom tiuj temoj, multaj aliaj aktivuloj el Grekio, Rumanio, kaj Usono atendos vin kun interesaj temoj. Kompreneble ankaŭ sudkoreoj atendos kongresanojn kun jenaj prelegtemoj: "Kandelo-revolucio de multitudo je 2016 kaj demokratiigo de demokratio" (JOE Jeong-hwan); "La ŝanĝoj de novtipaj laboroj, estontaj homrajtoj kaj la nova socia sistemo pro la evoluo de A.I. (Artefarita Inteligento)”(KIM Hyeonggeun) ktp.  

 

Ĉu la lingvo Esperanto estas tro idealismeca kaj ne realeca?

Homoj ne tre negativaj pri la Esperanto-movado uzas la vortojn 'idealismeca' aŭ 'ne realeca', kritikante Esperanton, sed tiuj, kiuj tute neas Esperanton kaj ĝian movadon uzas tiajn vortojn kiaj 'senviva', 'jam mortinta' kaj 'la lingvo, kiu fariĝis ludilo de burĝoj', kritikaĉas la lingvon kaj blasfemas kontraŭ ĝi, nur leginte unuflankajn artikolojn de famaj homoj sed mem komprenante nenion pri la lingvo. Eĉ ne malmultaj homoj, kiuj pretendas esti maldekstruloj, nur menciante parolojn de kelkaj gvidantoj en la laborista movado kiel papagoj kritikaĉas Esperanton. Sed ili mem diligente lernas la lingvojn anglan, ĉinan, francan ktp, kiuj rolis kiel subpremiga ilo de imperiismaj landoj kontraŭ malfortaj landoj kaj minoritataj gentoj kaj propagandas aŭ ideologiojn aŭ novajn pensojn de fortaj landoj sen laŭkondiĉa kaj -situacia klarigoj.

 

SAT-kunsido en Herzberg, Germanio, en 2016

 

Per Esperanto rektan interkomunikadon sen tradukado

Neniu insistas, ke la Esperanto-movado estas la unusola kaj plej utila maniero por solvi la lingvan problemon de la homaro. Sed ni devas pensadi kial kaj kiel la lingvoj hispana, franaca kaj angla ludis teruran rolon kiel subpremiga ilo kontraŭ minoritataj lingvoj kaj iliaj uzantoj en la procezo de imperiismaj invadoj kaj por la monda akumulado de kapitalo. Tiuj lingvoj gentaj faris gravan rolon por subpremi kaj eĉ mortigi diverskolorajn kulturajn heredaĵojn de minoritatoj. La Esperanto-movado estas, ke ĝi celas doni eblecon al laboristoj kaj ordinaraj homoj, kiuj neniam lernis aliajn lingvojn krom la gepatra, rekte kompreni alian mondon kaj kontakti popolamasojn de la mondo, kiuj vivas en la preskaŭ sama situacio, ne pere de la tradukistoj aŭ de amaskomunikiloj, kiuj proparolas grandajn kapitalistojn kaj politikistojn.

La 90-a SAT-Kongreso okazos tuj kun la temo: "Hodiaŭ, la tutmonda demokratio". En la ĉi-foja SAT-Kongreso ni konfirmos la klopodadon kaj rezultojn de la batalado de esperantistaj sociaj aktivuloj, kiuj senĉese batalis por la kunlaboro kaj solidareco de la tutmondaj popolamasoj en la pasintaj 100 jaroj. Samtempe en tiu ĉi kongreso ni analizos la kandelo-revolucion, kiu eksplodis pro la maljusta kaj kontraŭleĝa malbonfaro de la lasta registaro de Sudkoreio. Ankaŭ diversaj aliaj, allogaj temoj, kiaj veganismo, virinismo, laborista movado, diverseco de genro, egalrajteco de lingvoj, anarkismo ktp, atendas vin. Ni elkore invitas vin al la kongreso!

 

La oficiala retejo de la 90-a SAT-Kongreso: http://sat90.org

Retadreso por kontako: paze23@gmail.com


Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10